Damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi

Damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi

Damızlık koç-teke alımı ve damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

???????Tarım ve Orman Bakanlığının, Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ, kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar damızlık koç-teke alımına yönelik destekleri ve Bakanlıkça belirlenecek iller, şartlar ve kriterler doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarını kapsıyor.

Kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerin her birinden damızlık koç-teke alımı yapacak yetiştiriciler ile damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiriciler il müdürlüğüne müracaat edecek.

Desteklemeden kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden, damızlık koç-teke alan yetiştiriciler yararlanacak.

Damızlık koç-teke alan yetiştiriciler, her 30 baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla 5 baş koç-teke alabilecek ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılacak.

Destekleme ödemeleriyle ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: enblogcu.com

Ekonomi