Twitter Türkiye ofisi açılıyor mu? Halk arasında sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 sayılı kanunda yapılan değişiklikler kapsamında…

Twitter Türkiye ofisi açılıyor mu? Halk arasında sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 sayılı kanunda yapılan değişiklikler kapsamında…

Yasanın yürürlüğe girmesi ile bugüne kadarki süreçte iki kez para cezası ve reklam yasağı ile karşı karşıya kalan Twitter için artık diğer aşamaya geçilmesi yani bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması bekleniyordu. Nihayet bu konuda sevindirici bir gelişme yaşandı. Elde ettiğimiz bilgilere göre, Twitter yetkilileri, söz konusu bakanlıklar ile temsilci atama konusunda iletişime geçti ve görüşmeler başladı.

Bu aşamada Twitter Türkiye ofisinin açılıp açılmayacağı henüz netlik kazanmamış olsa da birkaç gün içerisinde görüşmelerin tamamlanacağı ve kesin açıklamanın yapılacağı dile getiriliyor.

Twitter temsilci atamazsa ne olacak?

Beklentimiz diğer platformlar ile benzer şekilde Twitter’ın da ülkemiz için bir temsilci ataması yönünde. Zira bu konuda bir adım atılmazsa, bant genişliği yüzde 50 oranında daraltılacak. Eğer halen adım atılmazsa bu oran yüzde 90’a çıkarılacak. Bu nedenle platform neredeyse kullanılamaz hale gelecek.

Sosyal medya yasası kapsamında platformlar için izlenilen yol şu şekilde;

1 – Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

2 – Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

3 – İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de yerine getirilmezse Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına reklam vermesi yasaklanacak. Verilen reklam yasağı kararı Resmi Gazete’de yayımlanacak.

4 – Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek.

5 – Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişimKurumu Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine müracaat edebilecek.

6- Sosyal ağ sağlayıcılar, bu süreçlerin sonunda dahi Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ederlerse, kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek,reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.